Grădina Liric

Context

Blocul Liric este situat în Zona protejată 42 – Brezoianu, zonă cu grad de protecție maxim. Poziționat la limita de est a Grădinii Cișmigiu, și are fațada orientată către Piața Valter Mărăcineanu. La vest se află Strada Actor Ion Brezoianu, din care se face accesul auto către curtea interioară prin două ganguri dispuse simetric pe latura sudică.

Locuitorii acestui bloc beneficiază, pe lângă accesul direct la Grădina Cișmigiu, și de o curte interioară semiprivată, accesibilă prin 3 scări, dintre care cea din mijloc recent reamenajată în anul 2018, prin proiectul Bloc/Unblock (mai multe detalii aici).

Curtea este despățită la limita de nord de un zid pictat în cadrul evenimentului „Pictăm zidul dintre oameni„, eveniment care a marcat începutul activității Grupului de Inițiativă Civică Cișmigiu.

În fața zidului pictat se află probabil cea mai veche intervenție utilitară, des întâlnită în preajma blocurilor comuniste, bătătorul de covoare – acel loc de întâlnire și socializare a locuitorilor de toate vârstele. În a doua jumătate a zilelor de vară, la lumina soarelui filtrată de coroana arborilor, spațiul creat de bătătorul de la blocul Liric prinde viață și oferă grupurilor de oameni multiple ocazii de stat la discuții: jos pe bordură, în picioare sau sprijiniți de stâlpii metalici.

Funcțiunile multiple generate de bătător. Foto credit: Corina Trancă

Spațiile verzi de la blocul Liric pe care le-am abordat din punct de vedere peisagistic în cadrul proiectului „Grădina cu Oameni” sunt reprezentate de curtea interioară și alveolele din jurul blocului. Uneori, din spirit civic, am intervenit și asupra spațiului din fața blocului delimitat de aleea care face accesul la Grădina Cișmigiu, până la aliniamentele stradale din Piața Valter Mărăcineanu, unde am documentat și am sesizat administrației locale declinul biologic avansat al unor exemplare de tei.

Astfel, am observat că situația arborilor din grădinile blocului Liric este îngrijorătoare. Regăsim aici aceleași probleme legate de gestionarea incorectă a fondului arboricol tânăr și matur, la fel ca la grădinile Romfilatelia și Sion. Stejarii fastigiați din fața blocului – care ar trebui să ofere protecție etajelor superioare – sunt acum ciuntiți și prezintă semne clare de degradare în urma aplicări tăierilor incorecte din ultimii ani.

 

Stejarii din fața blocului Liric. Foto credit: Corina Trancă

În urma completării fișelor de arbori cu ajutorul silvicultorului Mihai Enescu, am ajuns la concluzia că un sigur arbore din cei 11 prezenți în curtea interioară nu prezintă probleme majore . Acest exemplar de arbore din specia Tilia cordata – Teiul pucios, în vârstă de aprox. 35 de ani, prezintă o coroană elagată și echilibrată. Două exemplare mature din specia invazivă Ailanthus altissima – Falsul oțetar sunt crescute spontan foarte aproape de zid și de blocul vecin, periclitând structura de rezistență, dar și ferestrele de la etajele superioare. Alte exemplare de dud și tei pucios se află în declin biologic mai mult sau mai puțin avansat, datorat tăierilor neconforme cu specia

Pentru acești arbori am cerut administrației locale încă din primăvara anului trecut aviz de „toaletare” și am primit același răspuns general și incorect prin care se autorizează „reducerea cu 1/3 din înălțimea coronamentelor”.

 

Coronamentul arborilor din curtea blocului Liric. Foto credit: Corina Trancă

Pentru a avea siguranța că integritatea arborilor nu va fi periclitată, a fost nevoie de asistența noastră la lucrările de tăiere executate de o companie contractată de administrația locală.

 

Exemplificarea tăierilor corecte la nivelul inelului de calusare 27.11.2017. Foto credit: Matei David

În proiect, am pornit de la o analiză a situației actuale și a nevoilor pe care le au locuitorii zonei. Astfel, am observat că, pentru blocul Liric, curtea are multiple funcțiuni:

  • este locul de joacă pentru copiii din bloc, dar și din blocurile învecinate;
  • este locul de plimbare pentru câini, mai ales în caz de condiiții meteo nefavorabile;
  • este locul unde se depozitează  gunoiul selectat pe fracție umedă și fracție uscată;
  • este locul de parcare a motocicletelor și bicicletelor;
  • este o mică pepinieră, depozit de plante și unelte de grădinărit;
  • este galerie de artă, prin picturile și poeziile ascunse ce pot fi citite doar noaptea;
  • este spațiul destinat evenimentelor comunitare, unde se fac întâlniri între vecini, se discută problemele locului, dar se țin uneori și recitaluri de pian;
  • este un loc umbrit, răcoros, ferit de vânt și de poluarea sonoră.

În ciuda siguranției și protecției oferite de coronamentul arborilor, care reușesc să reducă temperatura din sezonul cald cu aproape 5⁰C la nivelul solului față de asfaltul încins de soare, curtea nu este ferită de condițiile extreme.

 

Strânga: Măsurarea temperaturii în mijlocul zilei din luna iunie – la nivelul solului se înregistreză 18⁰C față de imaginea din dreapta unde se măsoară 23⁰C la nivelul asfaltului. Foto credit: Corina Trancă

Fenomenul de „freezing rain” – ploaie înghețată – a afectat în ianuarie 2019 singurul tei din curtea blocului care nu prezenta risc de prăbușire. Cu toate că leziunea provocată este destul de mare, arborele are capacitatea de a calusa rana în timp, dacă aceasta nu este afectată de ciuperci. Drept urmare, acest tei va trebui atent monitorizat în următorii 5 ani, urmărind evoluția rănii, dar și abundența lăstarilor lacomi sau a drajonilor care pot apărea.

 

Șarpantă ruptă la tei în urma fenomenului de „freezing rain”. Foto credit: Alex Oprița

În grădina din fața blocului, fenomenul meteorologic extrem a produs pagube semnificative, majoritatea arborilor căzuți și a ramurilor prăbușite prezentând semne evidente de malpraxis în abordările anterioare. În aceeași situație s-au aflat, din păcate, și arborii din Grădina Cișmigiu.

 

Ramuri rupte în grădina din fața blocului Liric. Foto credit: Corina Trancă

O problemă rezolvată cu efort minim a constat în dirijarea apei pluviale către grădina din curtea interioară, efect obținut prin tăierea bordurii înalte în 4 locuri pentru a permite scurgerea apei folosind panta terenului.

 

Direcționarea apelor pluviale în spațiul permeabil. Foto credit: Corina Trancă

Pentru îmbunătățirea structurii solului din această grădină se recomandă, ca și în cazul Grădinii Sion, menținerea covorului de frunze căzute toamna, inclusiv depozitarea frunzelor măturate de pe asfalt în spațiul permeabil (suprafețele de pământ gol). Trebuie însă evitată depozitarea frunzelor la coletul arborilor și arbuștilor, pentru a nu-i sufoca și pentru a nu favoriza apariția putregaiului.

Lucrările de întreținere a grădinilor blocului Liric vor urmări același tabel de la Grădina Sion.

Tabel: Lucrări de întreținere – Grădina Liric, 2018
Nr Crt. Operațiune Zona vizată Perioada aproximativă Frecvența Excepții Observații
1 Tăieri de formare Arbori tineri și arbuști foioși 15 Feb; 1 Aug 2x/an Înflorire primăvara
2 Tăieri de formare Arbuști înflorire primăvara 15 Mar; 1 Sep 2x/an după înflorire
3 Tăieri de formare Gard viu 1 Jun anual vreme ploioasă
4 Fertilizare Flori și graminee 1 Apr 3x/an opțional
5 Fertilizare Arbori tineri și arbuști 1 Apr – 1 Sep 2x/an 3x/an trandafiri
6 Tăierea uscăturilor Arbori și arbuști 15 Feb – 15 Nov 3x/an
7 Tăieri de întinerire Arbori tineri și arbuști 15 Feb 1x/3ani
8 Tăieri de stimulare, ciupire Arbori și arbuști 15 Mai anual plantele care necesită
9 Stropire insecticide Arbori tineri și arbuști 1 Mai – 1 Sep cele dăunătoare oamenilor sau albinelor ca extremă urgență după caz (invazia acoperă mai mult de 50% din plantă
10 Stropire fungicide Arbori și arbuști 1 Apr – 1 Oct ciuperci indicatoare sau benefice la primele semne
11 Eliminare flori uscate Arbuști floriferi, flori perene 1 Mai – 1 Oct săptămânal La Hortensia doar primăvara plante cu înflorire multiplă
12 Plivirea buruienilor Suprafețe de teren 1 Apr – 1 Nov săptămânal sau a speciilor invazive
13 Curățarea suprafețelor de frunze, flori sau fructe căzute Accese, trotuare și alei 1 Jun – 15 Nov săptămânal mai puțin cele căzute pe pământul de sub coroana arborilor pe cât posibil depozitarea lor în vederea descompunerii
Notă: perioada are o marjă de ±15 zile în funcție de condițiile meteo, se va ține cont și de condițiile meteo din anii precedenți

Sursa: Corina Trancă

Pentru completarea fondului vegetal în grădina Blocului Liric,am introdus câteva specii decorative de arbori foioși și rășinoși de semiumbră, precum Fagus sylvatica ‘Purpurea’ – Fag roșu, Tilia henryana – Tei cu înflorire târzie, Taxus baccata – Tisă, dar și alte specii de arbuști și plante perene cum ar fi: Thujopsis dolabrata, Buxus sempervirens, Ligustrum vulgare, Hedera variegata, Hosta spp., mai multe specii de ferigi și bulboase precum Crocus spp. și Convallaria majalis.

În fața blocului și pe colțuri am introdus specii arbustive de soare precum: Lonicera fragrantissima, Kerria japonica, Buddleja davidii și Spiraea x cinerea. În plus, pe colțul sudic, în zona pantei abrupte ce coboară spre Grădina Cișmigiu, am plantat câteva exemplare de Juniperus sabina și Lonicera pileata, utile pentru susținerea pământului.

 

Stânga: Plantare arbust multitulpinal de Spiraea x cinerea – Cununiță cu farfurie de udare;
Dreapta: Depozitarea plantelor pentru grădinile din jurul Cișmigiului. Foto credit: Corina Trancă

Se recomandă înmulțirea plantelor prin butășire sau divizare în funcție de specie. Lăstarii de Ligustrum vulgare – Lemn câinesc se pot butăși spre a fi plantați în completarea gardurilor vii la un an, maxim doi de la butășire.

 

Butași de un an în mica pepinieră din curtea blocului Liric. Foto credit: Corina Trancă

Irișii din fața blocului trebuie răriți pentru a înflori mai abundent, acest procedeu se realizează prin divizarea rizomilor.

Înmulțirea plantelor existente și schimbul de specii între vecini reprezintă în sine o acțiune benefică biodiversității și ajută la coeziunea comunității. Grădinăritul și în general lucrul cu pământul sunt activități mpania mai multor persoane, se creează și un sentiment de împlinire prin apartenența la grup.

În viitor ne propunem să continuăm lucrările de sporire a biodiversității și să adăugăm noi elemente de design menite să aducă puțină lumină în curtea blocului, astfel încât spațiul să fie mai prietenos și adaptat la scară umană.

februarie 2019care ajută la eliberarea stresului cotidian, iar în cazul în care aceste activități sunt realizate cu vecini sau în co

 

 

 

Corina Tranca

Inginer peisagist

Scroll to Top